Vilket budskap vill du förmedla?

av Helena / ons 7 Nov 2012 / 0 kommentarer

Positiv, seriös, formell eller kunnig – vilket budskap vill du förmedla till dina kunder?

Att kommunicera via bilder är ett starkt verktyg som hjälper din målgrupp att uppfatta vad ditt företag står för och vilka tjänster eller varor ditt företag erbjuder.

För några dagar sedan ordnade vi en spännande fotosession för Geopro AB här på Science Park. Målet var att skapa enkla naturliga personalbilder till deras hemsida och presentationer och vi tillbringade en trevlig stund tillsammans här i studion. HBRD fick återigen möjlighet att fortsätta vara en del av den kreativa processen i företaget. Vi bugar och bockar! (Titta gärna på Geopros hemsida,www.geopro.se, ett företag i framkant inom geologi.)

 

 

Positive, serious, formal or skilled – what message do you want to convey to your customers?

Communicating via images is a powerful tool that will help your audience to understand what your company stands for and what services or products your company offers.

Few days ago we had a nice photo shoot with Geopro AB here at Science Park. The goal was to create simple and natural staff photos for their website and we spent a nice time together here in the studio. HBRD was again given the opportunity to continue being part of the creative process of the company. We appreciate that! (Please look at Geopro’s website, www.geopro.se, a company at the forefront of geology.)