Logotypen – ett ”bomärke”

av Helena / tor 4 apr 2013 / 0 kommentarer

Lika länge som människan existerat har behovet av skapa ”logotyper” funnits. Enkla sym- boler, märken och signaturer användes tidigt av urbefolkningar för markera ägande av t ex boskap och andra tillhörigheter. Symboler och märken skapades tidigt för att markera sin identitet med en viss familj, religion eller att man härstammade från en viss plats.
När utbudet av varor och tjänster ökade under industrialismen i slutet av 1800-talet började man på allvar att profilera sina företag och varumärken genom att ge dem ett ”märke”, dvs skapa logotyper. Behovet av att särskilja sig från sina konkurrenter och att knyta kunder till sig blev allt starkare.
En logotyp är ett grafisk uttryck och ett stöd för varumärket. Den består ofta av ett ideogram (tecken /företagets namn/, symbol) eller ett emblem (symbol, märke) eller en kombination av båda. Logotypen behöver inte beskriva vad företaget producerar men ska fånga varumär- kets själ och de kärnvärden företaget står för. De grafiska formgivarnas viktiga uppgift är att integrera allt detta på ett visuellt tilltalande sätt och att ge varumärket en identitet som är lätt att särskilja från såväl konkurrenter som andra aktörer i dagens visuella flöde.
Kriterier för en effektiv logotyp: – Enkel. Lätt att känna igen med unik design som gör den värd att minnas. – Tålig. Trender är viktiga, men livslängden är nyckeln till en framgångsrik logotyp. – Funktionell. Logotypen ska kunna användas horisontellt och vertikalt, i färg, svart-vitt eller negativt på allt från affischer, broschyrer, webben, mobilen, annonser, produkter, förpack- ningar och profilmaterial i valfri storlek och rätt format.
Nu återstår endast frågan – hur speglar din logotyp ditt företags identitet?

Annual report an effective and attractive marketing tool.

av Helena / mån 10 Dec 2012 / 0 kommentarer

Apart from being a document to communicate relevant financial details ,achievements and plans from the previous year, the annual report has also a second purpose, ”marketing your company”. Is a cost and time efficient way of getting your message out effectively.

Having a statement of intent or explanation of your company’s future vision is an important marketing tool.  It presents you as a forward-thinking organisation with an eye to future success.

Points to remember in putting together an annual report
• Organise
• Keep your report concise
• Simplify (So people can still follow and gain information from the report)
• Make it efficient and easy to understand
• Help them get in touch with you
• Good Design- Work out your format.

The report is an extension of your organisation and those who read it are going to draw conclusions about you. We (HBRD) can help you to make it from the content to the design and make it competently done, well presented, clear, accurate, clearly focused and containing vision and passion, so people can see that as representative of your company generally.

Vilket budskap vill du förmedla?

av Helena / ons 7 Nov 2012 / 0 kommentarer

Positiv, seriös, formell eller kunnig – vilket budskap vill du förmedla till dina kunder?

Att kommunicera via bilder är ett starkt verktyg som hjälper din målgrupp att uppfatta vad ditt företag står för och vilka tjänster eller varor ditt företag erbjuder.

För några dagar sedan ordnade vi en spännande fotosession för Geopro AB här på Science Park. Målet var att skapa enkla naturliga personalbilder till deras hemsida och presentationer och vi tillbringade en trevlig stund tillsammans här i studion. HBRD fick återigen möjlighet att fortsätta vara en del av den kreativa processen i företaget. Vi bugar och bockar! (Titta gärna på Geopros hemsida,www.geopro.se, ett företag i framkant inom geologi.)

 

 

Positive, serious, formal or skilled – what message do you want to convey to your customers?

Communicating via images is a powerful tool that will help your audience to understand what your company stands for and what services or products your company offers.

Few days ago we had a nice photo shoot with Geopro AB here at Science Park. The goal was to create simple and natural staff photos for their website and we spent a nice time together here in the studio. HBRD was again given the opportunity to continue being part of the creative process of the company. We appreciate that! (Please look at Geopro’s website, www.geopro.se, a company at the forefront of geology.)

Lycka till på bokmässan, Lasse!

av Helena / tis 2 okt 2012 / 2 kommentarer

Flitigt anlitad föreläsare, handledare och inspiratör för alla som möter barn och ungdomar i utsatta livssituationer”.

Såhär beskrivs Lasse Mattila i sin senaste bok med titeln ”Att förebygga livslångt utanförskap”. Boken vänder sig såväl till föräldrar
som till personer som möter barn och ungdomar i ditt dagliga arbete och som vill skapa hållbara strategier för att förebygga utsatthet och utanförskap.

Helena Boström Reklam och Design AB tackar vänligast för uppdraget att formge bokomslaget till detta behjärtansvärda ämne. Med hjälp av färg och form har vi försökt förmedla kärnan i Lasses budskap för att på bästa sätt kunna nå hans publik. Det är ett nöje att arbeta med eldsjälar som Lasse och vi önskar honom allt gott i framtiden!

             

Så lång tid har du på dig att fånga läsarens intresse!

av Helena / tis 24 jul 2012 / 0 kommentarer

Men hur gör man det? Finurliga rubriker, spännande färger och bildkompositioner hjälper definitivt till, gärna i kombiantion med informativ eller stämningsskapande text.

I det här fallet var uppdraget att visa fem av företagets olika produktgrupper samt att stärka varumärket med image-annonser. Annonserna, som har fått en form som är lätt att variera och känna igen, publicerades i ett antal olika branschtidningar under våren och har utformats i olika format – helsidor, halvsidor, stående och liggande. Allt i överensstämmelse med företagets övriga grafiska profil!

”Lev gott i trygga fastigheter”

av Helena / mån 23 jul 2012 / 2 kommentarer

Det är så vi kallar den nya foldern som vi producerat till Radonkontroll Certo AB! Med ljusa färger och illustrationer bjuder vi in dig som kund att läsa om hur radonmätning går till och vilka åtgärder som kan vidtas. Några intressanta förslag som beskrivs i foldern visar hur företaget arbetar med marknadens senaste teknik, allt för att säkerställa ett hälsosamt liv för boende i villor och flerbostadshus samt andra byggnader där människor vistas, exempelvis skolor och sjukhus.

HBRD tackar vänligast för förtroendet att ge grafisk form åt Radonkontroll Certo AB:s nya tryckta material och därmed möjligheten att hjälpa till att sprida denna intressanta information.

Mässmaterial och uppiffad logotyp

av Helena / mån 11 jun 2012 / 0 kommentarer

Snabbt och lätt skapade vi rollups och en 6-sidig folder  med tydligt grafiskt uttryck för att locka besökare till Exoro System:s monter på Elmia Automation. Tiden var knapp men vi lyckades få materialet om Exoro:s utomordentliga produktionssystem att sticka ut ordentligt bland spännande robotar och intressanta utställare. Besökarna stannade upp, blev vänligt bemötta och fick en enkel kortfattad broschyr i handen för att lätt kunna återkoppla till Exoro:s produkt i framtiden.

Vi passade även på att utveckla logotypen en smula genom att byta färg och lägga till mer tyngd i typografin. Avsikten var dock att bibehålla en stark igenkänning gentemot den gamla logotypen och jag tror vi lyckades. Vi tackar Exoro System:s AB för uppdraget!

Hemsida i WordPress med språkfunktion

av Helena / mån 11 jun 2012 / 0 kommentarer

Vi fortsätter att arbeta nära våra kunder, i det här fallet genom att skapa en ny hemsida åt Geopro, ett kunskapsföretag inom täktplanering, geodesi och naturvård. Ett färgrikt fotounderlag och informativa texter om Geopro:s verksamhet utgör basen för sidan och med hjälp av en enkel manual kan nu Geopro själva lägga in nyheter och information i bloggfunktionen. Detta hoppas vi ska bidra till att sidan blir intressant att besöka för såväl specialister och myndigheter som kunder och entreprenörer i branschen. Sidan innefattar en språkfunktion och allt material är översatt till engelska. Förnärvarande pågår den 14:e internationella konferensen om torvmarker i Stockholm, Peatlands in Balance. Läs mer om den på www.geopro.se eller på www.ipc2012.se

Det finns bara roliga produkter!

av Helena / tis 8 maj 2012 / 0 kommentarer

Härligt oformliga, kantiga, runda och blanka produkter fick fantasin att flöda och resulterade i ett antal vinjettbilder för företagets olika produktgrupper. Arrangerat, fotograferat och ljussatt efter konstens alla regler lyckades vi skapa en samling bilder som fungerar som blickfång i trycksaker, digitalt, i mässmontrar eller som tjusig dekoration på kontoret. Uppdraget är en del av ett större katalogprojekt för Leif Arvidsson AB där bilderna fungerar som inledningssidor och intresseväckare till varje kapitel. Väldigt inspirerande och vi kan konstatera att även slippapper har en själ!

Stort tack till Biggest Studio för professionell hjälp med fotograferingen!

Projekt Dreambook

av Helena / tor 12 apr 2012 / 0 kommentarer

Uppdraget var att skapa en produkt som skulle göra det enkelt att komma ihåg sina drömmar. Tankar och idéer flimrade förbi, vi vände och vred på dessa och efter ett tag kom vi på att skapa ett ”drömkit”. Vad kan rymmas i ett drömkit? Vi kom fram till att en drömdagbok, en penna, ett kvällste, ett örngott, en lavendelpåse och en drömfångare borde vara ett bra innehåll och att detta skulle förpackas på ett snyggt och tilltalande sätt.

Vi bestämde oss för att skapa en vinjettbild. Hur symboliserar vi en dröm? Något som är flyktigt men som ändå kan upplevas som verkligt… samtidigt… En skiss började ta form, blått, fåglar, månljus, vatten… Fotografen kastade upp brödsmulor till måsarna på stranden, fotograferade dem och tog en fantastisk bild på fullmånen. Bilderna bearbetades, vattnet och stjärnorna skapades i datorn och resultatet av vinjettbilden syns här ovan.

Bilden fick pryda både förpackning och omslag till drömdagboken, pennan blev mörkblå. Bilden anpassades också för tryck på örngott, lavendelpåse, teförpackning och för den lilla papperslappen på tepåsen och passade utmärkt till butiksmaterial som säljställ och mobiler.

Fungerade produkten? Självklart;)

12