Logotypen – ett ”bomärke”

av Helena | tor 4 apr 2013 | 0 kommentarer

Lika länge som människan existerat har behovet av skapa ”logotyper” funnits. Enkla sym- boler, märken och signaturer användes tidigt av urbefolkningar för markera ägande av t ex boskap och andra tillhörigheter. Symboler och märken skapades tidigt för att markera sin identitet med en viss familj, religion eller att man härstammade från en viss plats.
När utbudet av varor och tjänster ökade under industrialismen i slutet av 1800-talet började man på allvar att profilera sina företag och varumärken genom att ge dem ett ”märke”, dvs skapa logotyper. Behovet av att särskilja sig från sina konkurrenter och att knyta kunder till sig blev allt starkare.
En logotyp är ett grafisk uttryck och ett stöd för varumärket. Den består ofta av ett ideogram (tecken /företagets namn/, symbol) eller ett emblem (symbol, märke) eller en kombination av båda. Logotypen behöver inte beskriva vad företaget producerar men ska fånga varumär- kets själ och de kärnvärden företaget står för. De grafiska formgivarnas viktiga uppgift är att integrera allt detta på ett visuellt tilltalande sätt och att ge varumärket en identitet som är lätt att särskilja från såväl konkurrenter som andra aktörer i dagens visuella flöde.
Kriterier för en effektiv logotyp: – Enkel. Lätt att känna igen med unik design som gör den värd att minnas. – Tålig. Trender är viktiga, men livslängden är nyckeln till en framgångsrik logotyp. – Funktionell. Logotypen ska kunna användas horisontellt och vertikalt, i färg, svart-vitt eller negativt på allt från affischer, broschyrer, webben, mobilen, annonser, produkter, förpack- ningar och profilmaterial i valfri storlek och rätt format.
Nu återstår endast frågan – hur speglar din logotyp ditt företags identitet?