Corporate Identity/Grafisk Formgivning

Hur kommunicerar ditt företag med omvärlden?
Hur ser ditt visuella material ut och vad ger det för bild av din produkt?

Grafisk form inom reklamvärlden handlar om att visa information om en vara eller tjänst på ett tydligt, snyggt och lättbegripligt sätt, att stärka material som redan finns eller tillföra nya lösningar. Med hjälp av färg, form, bild, grafiska element och typografi i kombination med känsla för timing och trender skapar vi unika material för varje uppdrag. Vi vill lämna lämna ett positivt minne hos betraktaren som produkten förknippas med nästa gång den exponeras.

Vi utformar gärna:
– Logotyper och grafiska profiler
– Annonskampanjer – idé, innehåll, fotografering
– Montrar och mässmaterial
– Informations- och utbildningsmaterial
– Bruksanvisningar
– Böcker
– Tidningar
– Butiksmaterial och förpackningar
– Kataloger och broschyrer
– WP Hemsidor för webb och mobil

Med känslighet för trender, färger och idéer snappar vi upp vad som ligger i tiden. Vi jobbar långsiktigt och tycker om att utveckla redan befintligt material men blir naturligtvis väldigt entusiastiska när vi får ta helt nya grepp både visuellt och idémässigt.

– Hur uppfattas företaget av nuvarande och kommande kunder?
– Förmedlar logotypen och det visuella materialet de värden som företaget står för?
– Är löftet till kunderna väl definierat?
– Vilka behov har nuvarande och kommande kunder?

Vi gillar när vi får chansen att lära känna våra kunder väl och bistå med rätt material vid rätt tillfälle. Det är då vi kan hjälpa till att stärka positionen på marknaden.